Dobrogea easte raion tu Peninsula Balcanicã, România shi Vurgaria.

MapaDeDobrudja.svg

cãsãbã:(România) Constantsa, Eforie, Mangalia, Tulcea, (Vurgaria) Cavarna, Dulovo, Silistra, etc.

Râzgâ numelui Dobrogea provine de la câpilu Dobrota (Dobrotici) cari a thimiljiusitu un stat băligat horyea de Amirãria Romanã ditu Apiritã.