Dmitri Mendeleev (a. 27 Yinaru 1834, Tobolsk, Arusia2 Shcurtu 1907) fu unu mari chimistu arusu. Elu adrã Tabellu periodicu a elementiljoru.

Mendeleev

Elementulu chimic numirlu 101 s-cljeamã dupã elu: Mendeleviu.