Dante Alighieri

scriitoru, poetu și omu politic italianu

Dante Alighieri (126514 Yizmãciunu 1321) fu unu scriitoru italianu di-tu Firenze, Italia. Elu easti cunuscutu trã opera a lui, La divina commedia.

Dante Alighieri
Commons