Constantin Papanace

Constantin Papanace (faptu 5 di Yizmãciunj, 1904 tu Veryia, Machedonia Gãrtseascã - muri 7 di Aprir 1985 tu Salo, Italia) ira un di nai ma cunuscutslji politicianj cai s-alumtã sade ti cauza armãneascã. Constantin Papanace ira un cunuscut ultra-natsionalist romãn, consiljer lui C.Z. Codreanu, comandant al Tineretlui Leghionar Machedonean, secretar di statu ãn guvernlu natsional-leghionar (1940-1941), conductor al leghionarlor exilats tu Ghermania. A militat pentru unã enclavã avtonomã romãneascã tu teritoarjle dit Balcanj locuiti di armãni. A colaborat cu Nicolae Caranica, armãn shi ultra-natsionalist romãn.

Fișier:ConstantinPapanace.jpg
Constantin Papance (1904-1985)

Izvuri di NuntruModificare

Izvuri di NafoarãModificare

AltiModificare

BiblioyrathiljModificare

  • Nico Popnicola:"Arhadzits armanji tu isturilj".