Charles Dickens

scriitor și jurnalist anglichesc

Charles Dickens (7 Shcurtu 18129 Cirishar 1870) [1] fu un mare scriitor, cari s-aflâ tu Britania Mare.

Charles Dickens

Charles Dickens easti faptu tu Portsmouth, Anglia, Britania Mare. Pârinti-a lui furâ John Dickens (1785-1851),[2] şi Elizabeth Barow (1789–1863). [2]

Izvuri di nafoarâModificare

  1. Lansbury, Coral. "Dickens, Charles (1812-1870)" 8 Avgustu 2014
  2. 2,0 2,1 Familia-a lui Dickens Avgust 2014

Vedz şiModificare