Unâ câtuși icâ câtuşi di casâ easti unu mamiferu domesticu di ordinlu a carnivoriloru, taifa ali Felidae, subtaifa Felinae, țânutâ priningâ casâ tra s-acațâ șoariț. Tu științâ, ari numa di Felis silvestris catus. Masculul di câtuşi easti câtuşu. Altâ numâ easti pâsâ [1]

Câtuşi

Izvuri di nafoarâModificare

  1. Di-tu dixionline.net 23 Avgustu 2014