Fișier:Icona-textu.jpg
Veargurâ muma-l Dumnidză,oarâ tri noi pâcatorli.

Textlu tru LatinâModificare

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in ora mortis nostrae.
Amen.

Boați Stâ-Mâria pri Latinâ

Textlu pri armâneasciModificare

Uguri,Marie, 'mplinâ di hări,
Dumnidzălu i cu tini,
vlughimenâ hii tini 'ntru mul'eri,
ş'vluimen easci fruptul a panticlui a tăl. Hristolu
Stâ-Mârie muma-l Dumnidză
oarâ trâ noi pâcâtorli,
tora, ş'tru oara a moartâl'ei a noasci
Amin

 
Trandafilu al Stâ-Mâria (1981,Kordes)