Athina (gãr. Αθήνα) easte nai ma mare cãsãbã shi cãsãbãlu capital ali Gãrtsie.

Parlamentlu ali Gãrtsie
Commons

Athina easti una di cama mare cãsãbadzlj la balkanu

Isturie di populatsia : 1833(4000) 1870(44,500) 1896(123,000) 718,000 1921(718,000) 1971(867,023) 1981(885,737) 1991(772,072) 2001(745,514) 2011(664,046)