Arãulu Nil

Nillu i fluminlu naima lunglu dit Africa și s' pistipseaști ș'dit tut Mundlu . Elu pricura 6650km. di la izvuri ( Laclu Victoria ) pân la amarea Mediterana tru Misirii ninga casabalu Alexandria iu s' vearsa si adara 'na delta. Fluminlu Nilu s' ari dol'i mari afluențâ arâurli Nillu Albu si Nillu Nirlu.

Nile watershed topo.png
Peder Mønsted - Ved Nilen. Beresine - 1893.png
Fluminlu Nilu la virsari , vidzuta dit airi

Isvuri di NuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare

BiblioyrathiljModificare