Aburii suntu chicutli (ca unâ soi di negurâ) ți es dit apa (dzama, grâsimea, etc.) ți hearbi (i sta tu vimtu i la soari), cari va s-dzâcâ tu stari di vapori.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.